Omarmen

Opvang mogelijkheden

De KinderKroon biedt verschillende opvangvormen voor de leeftijd van 0 t/m 13 jaar.

  • De kinderopvang is geopend van 7:30 tot 17:30 uur.
  • De buitenschoolse opvang is geopend van 7:30 tot 8:30 uur en van 14:00 tot 17:30 uur.
  • Bij beide opvangvormen is verlengde opvang mogelijk van 7:00 tot 7:30 uur en van 17:30 tot 18:00 uur.
  • De peuteropvang is geopend van 8:30 tot 12:30 uur.

Kroonpakketten

We bieden de mogelijkheid om zowel vaste opvang als flexibele opvang af te nemen. Om te bepalen hoeveel weken je wilt afnemen voor je kind(eren) per jaar, werken we met kroonpakketten.
Je hebt de volgende keuzes:

Kinderopvang
- 40 (school) weken per jaar
- 48 weken per jaar
- 51 weken per jaar

Buitenschoolse opvang
- 40 schoolweken
- 40 schoolweken + 8 vakantieweken
- 40 schoolweken + 11 vakantieweken

Voetjes in kring