Blijevingers

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je na het bezoeken van onze website nog vragen hebt. Vragen die veel gesteld worden, hebben we verzameld voor je op deze pagina. De antwoorden op deze vragen zijn tevens onze eigen KinderKroon voorwaarden. Mocht je vraag hier niet bij staan, neem dan contact met ons op.

Contact

Inschrijving

Hoe kan ik mijn kind inschrijven bij de KinderKroon?

Door op de button inschrijven te klikken kun je, je kind, via ons inschrijfformulier bij ons aanmelden.

Komt mijn kind op een wachtlijst?

Dit kan voorkomen wanneer erop de gewenste dagen niet direct plek beschikbaar is. We adviseren dan ook om tijdens de zwangerschap, tijdig in te schrijven.

Zijn er kosten aan de inschrijving verbonden?

Een inschrijving is bij ons gratis en vrijblijvend.

Wanneer krijg ik een bevestiging van de inschrijving?

Zodra je inschrijving is verwerkt ontvang je hiervan een bevestiging per mail.

Hoe kan ik mijn inschrijving wijzigen?

Een wijziging van de inschrijving kun je doorgeven door een mail te sturen naar info@kinderkroon.nl.

Hoe kan ik mijn inschrijving annuleren?

Als je de inschrijving wilt annuleren kun je dit doen door een mail te sturen naar info@kinderkroon.nl.

Wanneer krijg ik een intakegesprek op de locatie?

We noemen dit bij ons een informatief gesprek, omdat ouders er vaak voor kiezen eerst een gesprek te plannen en daarna in te schrijven. Tijdens dit gesprek krijgen ouders informatie over onze organisatie en een rondleiding door het gebouw.

Plaatsingsovereenkomst

Welke contracten zijn er?

We werken met vaste en flexibele contracten. Bij een vast contract, wordt je kind op een vaste dag(en) in de planning gezet. Bij een flexibel contract vraag je de opvangdagen, dit noemen we voorraad, aan. Belangrijk dit zo vroeg mogelijk te doen om zeker te zijn van plek.

Welke plaatsingsmogelijkheden zijn er?

We noemen dit kroonpakketten:

Kinderopvang
- 40 (school) weken per jaar
- 48 weken per jaar
- 51 weken per jaar

Buitenschoolse opvang
- 40 schoolweken
- 40 schoolweken + 8 vakantieweken
- 40 schoolweken + 11 vakantieweken

Alle pakketten worden in gelijkwaardige 12-maandelijkse termijnen gefactureerd.

Hoe krijg ik mijn plaatsingsovereenkomst?

We sturen de plaatsingsovereenkomst digitaal met een onderteken verzoek. We sturen tegelijkertijd een SEPA-machtiging mee, voor een automatische incasso. De plaatsing is geldig vanaf het moment dat de overeenkomst is ondertekend.

Hanteert de KinderKroon ook algemene voorwaarden?

We houden ons aan de algemene voorwaarden die worden uit gegeven door de Branchevereniging Kinderopvang. Deze kun je hier nalezen.

Betaal ik per uur, dagdeel of dag?

We werken bij de KinderKroon met dagdelen. Een dagdeel is een ochtend van 07:30 tot 12:30 uur en de middag van 12:30 tot 17:30 uur. Je mag je kind gerust later brengen of eerder ophalen, maar je betaalt wel voor het hele dagdeel.

Zijn de uurprijzen van de opvang ieder jaar hetzelfde?

Nee. De uur prijzen wijzigen ieder jaar. Hierover word je minstens 1 maand en 1 week van tevoren ingelicht.

Wat zijn de uurprijzen voor het jaar 2023?

Uurprijzen januari tot mei 2023:

Kinderdagopvang en peuteropvang

Uurtarief € 9,13

Flexibel uurtarief € 9,61

Buitenschoolse opvang

Uurtarief € 7,86

Flexibel uurtarief € 8,34


Per 1 mei 2023 hanteren we onderstaande uurprijzen:

Kinderdagopvang en peuteropvang

Uurtarief € 9,59

Flexibel uurtarief € 10,07

Buitenschoolse opvang

Uurtarief € 8,25

Flexibel uurtarief € 8,73


Wanneer worden de kosten van de opvang geïncasseerd?

De facturen worden iedere 20e van de maand verstuurd. Het totale bedrag wordt iedere 27e van de maand geïncasseerd. Kinderopvangtoeslag, facturatie en incasso geschiedt vooraf aan de maand.

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

De kinderopvangtoeslag vraag je aan via www.toeslagen.nl. De toeslag ontvang je op de 20e van iedere maand.

Hoe kan ik mijn plaatsingsovereenkomst wijzigen of opzeggen?

Dit kan door te mailen naar info@kinderkoon.nl. We hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Dit moet voor de 25e van de maand zijn doorgegeven. Dit hanteren we ook bij vermindering van dagdelen.

Mag de KinderKroon mijn plaatsingsovereenkomst opzeggen?

Ja. Als blijkt dat een situatie ontoelaatbaar is of de verstandhouding niet meer correct is, is de directie ten alle tijden gemachtigd per direct de overeenkomst te verbreken.

Wordt mijn kinderopvang automatisch omgezet naar buitenschoolse opvang als mijn kind 4 jaar wordt?

Nee. Dit vinden we natuurlijk wel heel leuk, dus als je hiervoor kiest, mag je ons een mail sturen.

Plaatsing

Is er een wenperiode voordat mijn kind met de opvang start?

Ja. Een week voordat jouw kind gaat starten, wordt er een wenochtend gepland. Onze voorkeur, van de wenochtend, gaat uit naar een dag dat je ook gaat afnemen. Indien gewenst is het mogelijk om een extra wenmoment af te spreken.

Wat moet ik meenemen naar de opvang voor mijn kind?

Een jas en tas voorzien van naam inclusief extra kleding.
Afhankelijk van: poeder- of moedermelk, fles, slaapzak, knuffel/speen, warme maaltijd (tot 1 jaar).

Is opvang in kinderopvang of BSO ook mogelijk in de schoolvakanties?

Ja. In je plaatsingsovereenkomst moet wel schoolvakantie opvang zijn gecontracteerd om er ook tijdens schoolvakantie gebruik van te maken. Het is niet mogelijk om alleen tijdens schoolweken opvang te contracteren en dan tijdens vakantieweken opgebouwde ruiltegoeden in te gaan zetten.

Tussen kerst en oud & nieuw zijn alle locaties gesloten.

Tijdens de bouwvakweken zijn de locaties Manderveen en Lattrop gesloten. Opvang voor deze locaties is dan wel mogelijk bij de locaties in Tubbergen en Fleringen.

Wat wil de KinderKroon van mij weten tijdens de wenochtend?

We willen het graag weten als er aandachtspunten/ bijzonderheden van het kind zijn (bijv. allergieën), maar ook de individuele wensen van de ouder en wijze van communicatie.

Kan ik zelf de tijden bepalen wanneer ik mijn kind breng en haal?

Nee. Bij afname van een hele dag, verwachten we dat je kind tussen 7:30 en 9:00 uur wordt gebracht en tussen 16:30 en 17:30 uur wordt opgehaald. Bij afname van een dagdeel is de breng en haal tijd 12:30 uur. Op deze manier kunnen we ons dagprogramma uitvoeren.
Voor de buitenschoolse opvang gelden (tijdens vakantiedagen) dezelfde breng en haal tijden.

Kan ik mijn opvangdag ruilen?

Ruilen van dagen is toegestaan mits de groepssamenstelling het toelaat. Hiervoor moet altijd akkoord gegeven worden. Deze compensatie kan alleen per dagdeel worden ingezet en niet per aantal uren. Ruiltegoed is 90 dagen geldig en inzetbaar vanaf de dag die afwezig is gemeld.

Ruiltegoeden zijn niet inzetbaar na datum beëindiging overeenkomst. Het is dus niet mogelijk hiermee de overeenkomst te verlengen.

OuderApp

Ik heb een flexibele afname van dagen, hoe vraag ik dit aan?

Bij een flexibel contract heb je uren in voorraad. De dagen die je wilt afnemen vraag je aan in de OuderApp op factuur. Deze uren gaan dan automatisch van je voorraad af. Vraag je dagen wel zo vroeg mogelijk aan in verband met bezetting van de groep.

Hoe kan ik zien hoeveel uren in voorraad ik nog heb voor mijn kind?

Dit kun je helaas niet zelf in de OuderApp terugzien. Als je wilt weten hoeveel uur je nog in voorraad hebt, kun je mailen naar info@kinderkroon.nl.

Hoe kan ik incidentele opvang aanvragen?

Via de knop Agenda opent de opvangkalender van je kind(eren). Hier worden de opvangdagen en -tijden getoond. Via de knop rechts onderin (kalender) komen de opties: Dag aanvragen, Afwezigheid doorgeven of Aanvragenoverzicht tevoorschijn.

Voor het aanvragen van een extra dag kies je voor Dag aanvragen. Via de kalender kan je de gewenste datum opgeven. Vervolgens zie je per kind de beschikbare tijden. Nadat je de gewenste opvangtijd hebt geselecteerd, kies je de betaalwijze en voeg je de aanvraag toe. In het volgende scherm kun je ervoor kiezen om nog een dag toe te voegen of om de aanvraag in te dienen.

Hoe weet ik of mijn aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd?

Bij het aanvragenoverzicht wordt er een overzicht getoond van alle aanvragen en afwezigheden die zijn doorgegeven. Door op de aanvraag te tikken kunnen de details worden bekeken en indien gewenst worden geannuleerd.

Hoe ver van te voren moet ik mijn kind afmelden om recht op ruiltegoed te krijgen?

bij afwezig melden op dezelfde dag

Als jij je kind voor dezelfde dag nog afwezig meldt, dan moet je dit voor zowel de kinderopvang als de buitenschoolse opvang vóór 7.30 uur doen om ruiltegoed te krijgen. We gaan er altijd van uit dat afwezig melden met een gegronde reden is.

bij ziekte gedurende de opvang dag

Gaat je kind door ziekte tijdens een opvang dag naar huis dan krijg je geen ruiltegoed voor deze dag.

Hoe kan ik zien hoeveel ruiltegoed ik nog heb voor mijn kind?

Je gaat naar de homepagina (tijdlijn) van je OuderApp en klikt rechts onderin op Account. Vervolgens ga je naar tabblad Tegoeden. Door hier op te klikken zie je hoeveel ruiltegoed er nog beschikbaar is.

Hoelang blijft mijn ruiltegoed geldig?

Het ruiltegoed is 90 dagen geldig en inzetbaar vanaf de dag die afwezig is gemeld.

Hoe vraag ik voor de buitenschoolse opvang een studiedag aan?

Dit vraag je aan via de OuderApp. Je hoeft dan voor een studiedag niet van 08:30 - 17:30 uur aan te vragen maar van 08:30 - 14:00 uur. Heb je normaal geen BSO opvang op donderdag maar wil je wel die dag opvang dan wel aanvragen van 08:30 - 17:30 uur.

Een studiedag product zit niet in je plaatsingsovereenkomst dus moet extra worden ingekocht. Inzet van ruiltegoed is hierbij niet mogelijk. Deze uren komen voor KOT in aanmerking en kan je dus opgeven via je toeslagen app.

Beleid en kwaliteit

Waar vind ik het inspectierapport (GGD) van mijn locatie?

Elke locatie wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Tijdens de inspectie wordt beoordeeld of de locatie voldoet aan de gestelde eisen vanuit de Wet Kinderopvang. Na afloop van de inspectie wordt een rapport opgemaakt. Alle inspectierapporten worden landelijk gepubliceerd via de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Waar vind ik de beleidsplannen van de KinderKroon?

In de OuderApp, waaronder: het pedagogisch beleidsplan, veiligheid- en gezondheidsbeleid, locatie werkplannen, reglement oudercommissie en klachtenprocedure.

Zijn er ook stagiaires aanwezig op onze groepen?

Ja. We zijn als erkend leerbedrijf geregistreerd door het Samenwerkingsorgaan Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Dit betekent dat tijdens de schoolweken er ook stagiaires op de verschillende locaties/groepen aanwezig kunnen zijn.

Hebben we een oudercommissie?

Binnen de KinderKroon Tubbergen, Fleringen, Manderveen en Lattrop is er een oudercommissie actief. Zij handelen volgens reglement van BOinK (Belangenorganisatie Ouders in de Kinderopvang) waarvan zij lid zijn. De oudercommissie heeft adviesrecht met betrekking tot beleid, pedagogische ontwikkelingen, spelontwikkelingen en activiteiten.

Hoe gaan we om met klachten?

De KinderKroon heeft een eigen klachtencommissie bestaande uit de voorzitter van de oudercommissie en Sisi Mensink (directie). Met al uw klachten kun je tot een van hen richten. Daarnaast is de KinderKroon aangemeld bij de Geschillencommissie Kinderopvang waar je rechtstreeks kunt wenden in geval van extreme klachten. www.degeschillencommissie.nl

Hoe gaan we om met calamiteiten?

In geval van calamiteiten waardoor de huisvesting niet meer toegankelijk is, zijn we genoodzaakt zo spoedig mogelijk een alternatieve locatie te betrekken. Vanwege overmacht wordt geen onkostenvergoeding verleend.